ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ Β'

Create your CV now!

Job Description

ΘΕΣΗ : Σερβιτόρος

Μηνιαίως Μισθός - Αναλόγως προσόντων Ασφάλιση - Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων + ΓΕΣΥ Ωράριο Εργασίας - Εξαήμερη Εργασία – (48ωρο)

Διάρκεια Εργασίας – Πλήρης (Full Time) Πόλη – Περιοχή Εργασίας Κύπρος

Ετήσια Άδεια - 24 εργάσιμες ημέρες Διαμονή - Παρέχεται από τον εργοδότη Διατροφή - Παρέχεται από τον εργοδότη

Έξοδα μετακίνησης – Το έξοδο αεροπορικού εισιτηρίου με προορισμό την Κύπρο δεν προσφέρεται

Συμφωνία Απασχόλησης – Συμβόλαιο Εργασίας ή/ και Προσφορά Εργασίας ( Job Offer)/ καθήκοντα & ευθύνες κλπ.

Καθήκοντα:

    Να διατηρεί τα καθορισμένα πρότυπα ατομικής υγιεινής, καθαριότητας και εμφάνισης και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.  
    Να εξασφαλίζει ότι όλα τα καθήκοντα που απαιτούνται για την προετοιμασία και διεκπεραίωση σερβιρίσματος, εφαρμόζονται, τηρούνται και εκτελούνται σωστά.
    Να είναι γνώστης του τιμοκαταλόγου (μενού) και  να χειρίζεται με επιδεξιότητα και λεπτότητα τυχόν απορίες, παράπονα ή/ και μικροπροβλήματα πελατών.
    Να σέβεται τα διευθυντικά στελέχη και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, να είναι συνεργάσιμος, αμερόληπτος, και να προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
    Να είναι σε θέση να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν απότην διεύθυνση της εταιρείας, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

Προηγούμενη πείρα, τουλάχιστον 1 χρόνο

Γνώση Ελληνικής ή/ και Αγγλικής γλώσσας είναι  απαραίτητη

Ομαδικό πνεύμα, ευχάριστη προσωπικότητα, αξιόπιστος.

 

Ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών θα προσφερθεί στους επιτυχόντες.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν προσωπικό βιογραφικό και να αποστέλλονται στη διεύθυνση: [email protected]

Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

 

Information

Cyprus,

Waiting Staff/ Waiter/ Waitress

HORECA

a year ago


Experience Required:
1+ year
Education Required:
High School Diploma

Share Job