ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β
   ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β

  
Full Time
  
Limassol
  
Posted on: 30/06/2020

Job Details

Industry-: Cook/ Chef
Job Description:-

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 • Να διατηρεί τα ψηλότερα επίπεδα ατομικής υγιεινής, καθαριότητας και εμφάνισης, και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
 • Να χρησιμοποιεί όλα τα υλικά και σκεύη με τον πιο οικονομικό και προσεκτικό τρόπο. Να έχει περιβαλλοντική συνείδηση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης φωτισμού και πάγου.
 • Πριν αναλάβει τα καθήκοντα του/της, έρχεται σε επαφή με τον προϊστάμενο του (υπεύθυνο κουζίνας- chef) για να παίρνει οδηγίες.
 • Αντικαθιστά τον μάγειρα Α κατά την απουσία του.
 • Μπορεί να εργάζεται σε όλα τα πόστα της κουζίνας, και γνωρίζει όλες τις συνταγές του μενού.
 • Λειτουργεί εξοπλισμό μεγάλου όγκου μαγειρέματος, όπως σχάρες, φριτούρες τηγανίσματος κλπ.
 • Ζυγίζει, μετρά, και αναμειγνύει συστατικά, σύμφωνα με τις συνταγές, χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία κουζίνας και εξοπλισμό.
 • Καρυκεύει, ανακατεύει και μαγειρεύει τα φαγητά ώστε να εξασφαλίζεται το αποτέλεσμα σύμφωνα με τις συνταγές ή προσωπική κρίση και εμπειρία.
 • Παρατηρεί και δοκιμάζει τα φαγητά, για να διαπιστώσει αν έχουν μαγειρευτεί επαρκώς, χρησιμοποιώντας τη γεύση, όσφρηση και ανάλογα σκεύη.
 • Διαβάζει γραπτές παραγγελίες φαγητών, τα ετοιμάζει και μαγειρεύει σύμφωνα με τις οδηγίες.
 • Μαγειρεύει τον ακριβή αριθμό των ειδών που παραγγέλθηκαν από κάθε πελάτη.
 • Προετοιμάζει και μαγειρεύει φαγητά όλων των τύπων, είτε σε τακτική βάση, είτε για ειδικούς καλεσμένους, ή εκδηλώσεις.
 • Χωρίζει σε μερίδες, φροντίζει, και γαρνίρει τα φαγητά, και τα ετοιμάζει για σερβίρισμα.
 • Ρυθμίζει τις θερμοκρασίες των φούρνων, σχαρών, φριτέζων, κλπ.
 • Αντικαθιστά και/ή βοηθά άλλους μάγειρες, σε περιπτώσεις ανάγκης ή περιόδους αιχμής.
 • Να σέβεται όλα τα στελέχη και το προσωπικό της εταιρείας, να συνεργάζεται αμερόληπτα μαζί τους, και προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
 • Να είναι σε θέση να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν από την διεύθυνση της εταιρείας, ανά πάσα στιγμή κριθεί αναγκαίο.

Right First Banner Sidebar Banner 2