Κενή Θέση Δικηγόρου – ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΥ, ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε
   Κενή Θέση Δικηγόρου – ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΥ, ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε

  
  
Limassol
  
Posted on: 04/09/2020

Job Details

Industry-: Legal Services
Experience :- 5+ years
Qualification:- University Degree
Job Description:-

Η Δικηγορική Εταιρεία ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΥ, ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ , με έδρα την Λεμεσό, ζητεί να προσλάβει Δικηγόρο για πλήρη απασχόληση:

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

Σύνταξη/καταχώρηση/αποστολή νομικών και/ή άλλων εγγράφων, επιστολών κ.λπ.

Εμφανίσεις ενώπιων όλων των Δικαστηρίων και/ή Δικαστικών Σωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Διεκπεραίωση εξωδικαστηριακών υποθέσεων σε οποιοδήποτε μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συναντήσεις με πελάτες και αλλά νομικά και φυσικά πρόσωπα εντός και εκτός γραφείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο Νομικής και άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος στην Κύπρο.

Τουλάχιστον 5 χρόνια πείρας σε δικαστηριακές και εξωδικαστηριακές υποθέσεις.

Αρίστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Πολύ καλή γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ακεραιότητα χαρακτήρα και εχεμύθεια.

Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας σε ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω E-mail και/ή Fax στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

E-mail: info@hhlaw.com.cy , Fax: 25-591359

Right First Banner Sidebar Banner 2