ΘΕΣΗ: Σερβιτόρος
   ΘΕΣΗ: Σερβιτόρος

  
Full Time
  
Limassol
  
Posted on: 30/06/2020

Job Details

Industry-: Waiting Staff/ Waiter/ Waitress
Job Description:-

  1. ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΜΙΣΘΟΣ - Αναλόγως προσόντων (€1000- €1200 gross)
  2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ - Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  3. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Εξαήμερη Εργασία – (48ωρο)
  4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Πλήρης (Full Time)
  5. ΠΟΛΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ
  6. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ - 24 εργάσιμες ημέρες
  7. ΔΙΑΜΟΝΗ – ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ – Σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα.
  8. ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

Καθήκοντα:

Να διατηρεί τα καθορισμένα πρότυπα ατομικής υγιεινής, καθαριότητας και εμφάνισης και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Να εξασφαλίζει ότι όλα τα καθήκοντα που απαιτούνται για την προετοιμασία και διεκπεραίωση σερβιρίσματος, εφαρμόζονται, τηρούνται και εκτελούνται σωστά.

Να είναι γνώστης του τιμοκαταλόγου (μενού) και να χειρίζεται με επιδεξιότητα και λεπτότητα τυχόν απορίες, παράπονα ή/ και μικροπροβλήματα πελατών.

Να σέβεται τα διευθυντικά στελέχη και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, να είναι συνεργάσιμος, αμερόληπτος, και να προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Να είναι σε θέση να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν από την διεύθυνση της εταιρείας, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Προηγούμενη πείρα, τουλάχιστον 2 χρόνια

Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη

Ομαδικό πνεύμα, ευχάριστη προσωπικότητα

 

Right First Banner Sidebar Banner 2