ΘΕΣΗ : Βοηθός Κουζίνας
   ΘΕΣΗ : Βοηθός Κουζίνας

  
Full Time
  
Limassol
  
Posted on: 30/06/2020

Job Details

Industry-: Assistant Cook
Job Description:-

 

ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΜΙΣΘΟΣ - Αναλόγως προσόντων – (€870-€1000 μικτά)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ - Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εξαήμερη Εργασία – 48ωρο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Πλήρης

ΠΟΛΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ - 24 εργάσιμες ημέρες

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
 

Καθήκοντα:

Να διατηρεί τα καθορισμένα πρότυπα ατομικής υγιεινής, καθαριότητας και εμφάνισης και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Σωστή προετοιμασία μαγειρέματος και φαγητού, αξιοσημείωτη γνώση χρήσης και φροντίδας εργαλείων και συσκευών κουζίνας.

Να σέβεται τα στελέχη και το προσωπικό της εταιρείας, να είναι συνεργάσιμος, αμερόληπτος, και να προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Να είναι σε θέση να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν από την διεύθυνση της εταιρείας, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

Απαιτούμενα Προσόντα

Προηγούμενη πείρα, τουλάχιστον 1 χρόνια

Γνώση Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη

Ομαδικό πνεύμα, ευχάριστη προσωπικότητα

Right First Banner Sidebar Banner 2