ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΗ – Private Company
   ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΗ – Private Company

  
- Full Time
  
Limassol
  
Posted on: 14/09/2020

Job Details

Industry-: Accounting Services
Experience :- 5+ years
Job Description:-

Εταιρεία στην Λεμεσό, ζητά να προσλάβει διοικητικό λειτουργό / λογιστή, με τα ακόλουθα προσόντα:

Γνώσεις οικονομικών και λογιστικής.

Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνων.

Αιτήσεις με βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου και τυχόν άλλα πιστοποιητικά, παρακαλώ να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@kimonos.com.cy.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ αποτείνεστε στο τηλέφωνο 25-817217.

Right First Banner Sidebar Banner 2