ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  
Full Time
  
Limassol
  
Posted on: 02/07/2020

Job Details

Industry-: Electrician
Qualification:- Diploma
Job Description:-

Εταιρεία με έδρα τη Λεμεσό ζητά να προσλάβει έμπειρο ηλεκτρολόγο για να καλύψει τις ανάγκες της σε εγκαταστάσεις / υπηρεσίες επιδιορθώσεων και συντήρησης στον τομέα επεξεργασίας νερού και αποβλήτων.

Απαιτούμενα προσόντα:

-Απόφοιτος ΤΕΙ, Τεχνικής Σχολής ή εξατάξιας σχολής Μέσης Παιδείας ή Ισοδύναμο προσόν

-Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εξοπλισμού κατ’ ελάχιστο 3 χρόνια

-Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις οργάνων μέτρησης και ελέγχου

-Εμπειρία σε συνδέσεις με ηλεκτρικούς πίνακες και διορθώσεις σε περίπτωση βλάβης

-Πείρα σε επισκευές κινητήρων και άλλου εξοπλισμού

-Αντίληψη ανάγνωσης Ηλεκτρολογικού Σχεδίου

-Ευχάριστη προσωπικότητα

Απολαβές αναλόγως προσόντων. Προσφέρεται επίσης:

-13ος μισθός και

-Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας

-Ετήσια άδεια σύμφωνα με την σύμβαση εργοδότηση

-Πενθήμερη εργασία

-Ταμείο Προνοίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο email : info@jobplacement.com.cy

Right First Banner Sidebar Banner 2