Διανομέας – KIK TRADING LTD
   Διανομέας – KIK TRADING LTD

  
- Full Time
  
Limassol
  
Posted on: 06/08/2020

Job Details

Offered Salary-: € 20000-30000/YEAR
Experience :- 2+ years
Job Description:-

Η εταιρεία KIK Trading εδρεύει στην Λεμεσό και ιδρύθηκε το 1981. Σήμερα εργοδοτεί πέραν των 200 ατόμων. Ασχολείται με τον τομέα του χονδρικού εμπορίου όπου εισάγει διάφορα προϊόντα (τρόφιμα, ποτά, σακχαροειδή, καπνικά, παγωτά, pet foods, παιχνίδια, καθαριστικά, κ.τ.λ.) τα οποία διανέμει Παγκύπρια με το δικό της δίκτυο διανομής. Επίσης ασχολείται με το Λιανικό εμπόριο όπου έχει τα δικά της 50 καταστήματα διαρκούς εξυπηρέτησης Mini Mall Stores και φούρνοι FORNETTI και PORTIOLI COFFEE HOUSE .

Ζητά Διανομέα για πλήρη απασχόληση στην Λεμεσό για νυχτερινή βάρδια.

Βασικά Καθήκοντα:

Διανομή παραγγελιών.

Αντίληψη αναγκών.

Διατήρηση καλών σχέσεων με τους πελάτες.

Διατήρηση πλανογράμματος εταιρείας.

Προσόντα:

Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εμπειρία σε παρόμοια θέση.

Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων.

Απαραίτητη επαγγελματική άδεια οδήγησης.

Χειριστής Forklift.

Απολαβές:

Πολύ καλές απολαβές (βασικός μισθός)

Προοπτική Ανέλιξης.

Παρακαλώ αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση marketing@kiktrading.com.

Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Right First Banner Sidebar Banner 2